Izvještaj o rezultatima prvog dana aukcije 48. emisije obveznica Republike Srpske

Izvor:  Banjalučka berza

Datum aukcije 18.05.2022.
Broj ponuđenih obveznica 40.000
Nominalna vrijednost obveznice 1.000,00
Rok dospijeća (godine) 7
Otplata glavnice po dospijeću
Kuponska kamata 3,50%
Isplata kamate  godišnje
Broj prodatih obveznica 22.100
Uspješnost emisije 55,25%
Prodajna cijena 99,37%
Efektivna kamatna stopa 3,60%
Ukupna prodajna vrijednost obveznica 21.960.770,00
Ukupna vrijednost pristiglih ponuda 36.874.500,00
Datum uplate / registracije 20.05.2022.
Oznaka u javnoj ponudi RSBD-O28
Najviša ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 100,00% / kamata 3,50%
Najniža ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 96,40% / kamata 4,10%

Aukcija se nastavlja 19.05.2022. godine.Prečice: RSRP , RSBD-O26