Krajina GP a.d. Banja Luka - Obavještenje o početku trgovanja akcijama bez prava na dividendu

Izvor:  Banjalučka berza

U skladu sa Odlukom skupštine akcionara Krajina GP a.d. Banja Luka, od 30.06.2022. godine, Banjalučka berza a.d. Banja Luka daje osnovne informacije o raspodjeli dividende:

Oznaka hartije od vrijednosti KRJN-R-A
Iznos dividendi u novcu 2.032.056,54 KM
Dividenda u novcu po jednoj akciji 0,18 KM
Datum presjeka prava na divedendu 21.07.2022. godine
Datum početka trgovanja bez prava na dividendu 20.07.2022. godine
Datum početka isplate dividende    28.07.2022. godine

 Prečice: KRJN