Romanijaputevi a.d. Sokolac - Obavještenje o početku trgovanja akcijama bez prava na dividendu

Izvor:  Banjalučka berza

U skladu sa Odlukom skupštine akcionara Romanijaputevi a.d. Sokolac, od 02.12.2022. godine, Banjalučka berza a.d. Banja Luka daje osnovne informacije o raspodjeli dividende:

Oznaka hartije od vrijednosti ROPT-R-A
Iznos dividendi u novcu 117.770,00 KM
Dividenda u novcu po jednoj akciji 0,015 KM
Datum presjeka prava na dividendu 23.12.2022. godine
Datum početka trgovanja bez prava na dividendu 22.12.2022. godine
Datum početka isplate dividende     27.12.2022. godine

 Prečice: ROPT