Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Obavještenje o početku trgovanja akcijama bez prava na dividendu

Izvor:  Banjalučka berza

U skladu sa Odlukom 46. skupštine akcionara Telekom Srpske a.d. Banja Luka , od 23.12.2022. godine, Banjalučka berza a.d. Banja Luka daje osnovne informacije o raspodjeli dividende:

Oznaka hartije od vrijednosti TLKM-R-A
Iznos dividendi u novcu 39.685.381,74 KM
Dividenda u novcu po jednoj akciji 0,08076250 KM
Datum presjeka prava na dividendu 13.01.2023. godine
Datum početka trgovanja bez prava na dividendu 12.01.2023. godine
Datum početka isplate dividende     20.01.2023. godine

 Prečice: TLKM