4. septembar a.d. Teslić saziva 22. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  4. septembar a.d. Teslić

„4.SEPTEMBAR" A.D.
Aleksandra Rajkovića bb
Teslić

Na osnovu člana 272. Stav 4. Zakona o privrednim društvima i člana 85. Statuta privrednog društva „4. Septembar" a.d Teslić, Upravni odbor društva „4.Septembar" a.d. Teslić, na sjednici održanoj 20.05.2023. godine

SAZIVA
Dvadesetdrugu redovnu Skupštinu akcionara
„4.Septembar" a.d. Teslić

Skupština akcionara će se održati dana 26.06.2023. godine, sa početkom u 10.00 časova, u prostorijama uprave društva „4.Septembar" a.d. Teslić, ulica Aleksandra Rajkovića bb.
Za sjednicu se predlaže sljedeći dnevni red:

DNEVNI RED:

1. Izbor radnih tijela
a) Predsjednika
b) Zapisničara i ovjerivača zapisnika
c) Komisije za glasanje
2. Usvajanje zapisnika sa Dvadesetprve Skupštine akcionara
3. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja za 2022. godinu
4. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti/pokriću gubitka za 2022. godinu
5. Izvještaj o radu Upravnog odbora za 2022. godinu
6. Izvještaj o poslovanju za 2022. godinu
7. Tekuća pitanja

Ukoliko Skupština ne bude imala kvorum za rad i odlučivanje, ponovljena će se održati istog dana sa početkom u 11.00 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Materijal za Skupštinu kao i sve ostale informacije u vezi sa održavanjem Skupštine, biće dostupni učesnicima na sajtu Banjalučke berze kao i u prostorijama uprave društva.

 

UPRAVNI ODBOR

 Prečice: SEPT