Veletrgovina a.d. Gradiška - Izvještaj o preuzimanju

Izvor:  Monet broker a.d. Banja Luka

U skladu sa članom 38. Zakona o preuzimanju akcionarskih društava („Sl. Glasnik RS" br. 65/08, 92/09, 59/13 i 19/2019), Šljivar Darko, Petra Mrkonjića 61, 78400 Gradiška, Bosna i Hercegovina, kao Ponudilac, objavljuje:

IZVJEŠTAJ O PREUZIMANJU
Emitenta Veletrgovina a.d. Gradiška,
Ulica Srpska krila slobode A, 78400 Gradiška

Osnovni kapital emitenta Veletrgovina a.d. Gradiška (u daljem tekstu: Emitent) iznosi 6.021.146,00 KM, a podijeljen je na 6.021.146,00 redovnih (običnih) akcija, klase "A", nominalne vrijednosti 1,00 KM.
Ponudilac je dana 07. septembra 2023. godine u dnevnom listu „Glas Srpske" Banja Luka objavio javnu ponudu za preuzimanje akcija emitenta Veletrgovina a.d. Gradiška, lokalne oznake VLTG-R-A.
Ponuda je istekla 09. oktobra 2023. godine. Nije bilo izmjena na početnoj ponudi za preuzimanje.
Za vrijeme trajanja javne ponude deponovano je 1.296.138 akcija, što predstavlja 1.296.138 glasova u skupštini emitenta ili 21,526434 % od ukupnog broja glasova.
Deponovane akcije Ponudilac je isplatio i preuzeo u zakonskom roku. Nije bilo povlačenja deponovanih akcija.
Na dan završetka ponude za preuzimanje, Ponudilac je vlasnik ukupno 4.661.658 akcija, što predstavlja 77,421441 % glasova u skupštini emitenta.


Ponudilac:
Šljivar Darko
zastupan po punomoćniku:
„MONET BROKER" a.d. Banja Luka

 

 


Prilog:
VLTG_izvještaj o preuzimanju.docx   115 KB - Latinica

Prečice: VLTG