Izvještaj o rezultatima četvrte aukcije trezorskih zapisa Republike Srpske

Izvor:  Banjalučka berza

Datum aukcije 15.12.2011.
Planirani iznos emisije 21.000.000
Ostvareni iznos emisije 9.835.080
Datum uplate 16.12.2011.
Ukupan iznos pristiglih ponuda 12.950.801,20
Ukupan iznos prihvaćenih ponuda 9.835.080,00
Oznaka trezorskog zapisa RS11-T04
ISIN BA10RS11T047
Najviša ponuđena cijena uz kamatnu stopu    cijena 98,3508 / kamata 3,3629%
Najniža ponuđena cijena uz kamatnu stopu  cijena 97,3307 / kamata 5,5001%
Jedinstvena ravnotežna cijena uz kamatnu stopu cijena 98,3508 / kamata 3,3629%
Datum dospijeća 15.06.2012.