Izvještaj o rezultatima šeste aukcije trezorskih zapisa Republike Srpske

Izvor:  Banjalučka berza

Datum aukcije 07.06.2012.
Planirani iznos emisije 17.000.000
Ostvareni iznos emisije -
Datum uplate -
Ukupan iznos pristiglih ponuda 3.194.612,10
Ukupan iznos prihvaćenih ponuda -
Oznaka trezorskog zapisa RS12-T02
ISIN BA10RS12T029
Najviša ponuđena cijena uz kamatnu stopu cijena 97,3167 / kamata 3,7000%
Najniža ponuđena cijena uz kamatnu stopu cijena 96,7554 / kamata 4,5000%
Jedinstvena ravnotežna cijena uz kamatnu stopu   -
Datum dospijeća 07.03.2013.