Sintetik a.d. Banja Luka - Privremeno zaustavljanje trgovanja

Banjalučka berza je dana 19.10.2012. godine donijela odluku o privremenom zaustavljanju trgovanja sa hartijama od vrijednosti emitenta Sintetik a.d. Banja Luka, po osnovu rješenja Okružnog privrednog suda u Banja Luci, br. 57 0 St 098305 12 St o pokretanju prethodnog postupka za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka.

Prekid trgovanja će trajati do dobijanja informacija od emitenta ili Okružnog privrednog suda u Banja Luci u vezi sa pokrenutim prethodnim postupkom za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka nad ovim emitentom, odnosno drugih značajnih događaja koji bi mogli imati uticaj na kretanje cijena akcija.


Prilog:
Prečice: SINT