HPK a.d. Kozarska Dubica - Mišljenje Odbora za reviziju o finansijskom izvještaju za 2012. godinu

Izvor:  HPK a.d. Kozarska Dubica

HPK a.d. Kozarska Dubica - Mišljenje Odbora za reviziju o finansijskom izvještaju za 2012. godinu


Prilog:
HPKD_Misljenje OZR o FI 2012.zip   731 KB - Latinica

Prečice: HPKD