Mesoprodukt a.d Bijeljina - Aukcija za paket akcija

Aukcija za paket akcija emitenta Mesoprodukt a.d Bijeljina (MPRD-L2) održaće se dana 12.09.2013. godine. Predmet prodaje će biti 606.374 akcija, po početnoj cijeni od 0,08 KM. Standard povećanja cijene je 0,001 KM, a rok plaćanja T+3. Aukcija će se održati u skladu sa Pravilima, prema rasporedu određenim Uputstvom za trgovanje broj: 03-851/12 od 31.12.2012. godine.Prečice: MPRD