Fabrika šećera Bijeljina a.d. V. Obarska saziva vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

AD "Fabrika šećera Bijeljina" Velika Obarska
Broj: 208/2015
Datum: 18.8.2015.

Na osnovu članova 267, 272. i 282. Zakona o privrednim društvima, sazivam Vanrednu skupštinu akcionara AD "Fabrike šećera Bijeljina", Velika Obarska, donosim:

ODLUKU
o sazivanju Vanredne sjednice Skupštine akcionara AD "Fabrike šećera Bijeljina"

Vanredna sjednica Skupštine Akcionara će biti održana dana 8.9.2015. godine sa početkom u 11 časova u prostorijama "Fabrike šećera Bijeljina" AD Velika Obarska (restoran društvene ishrane), Velika Obarska bb, Bijeljina.
Za Vanrednu sjednicu Skupštine akcionara predlažem sljedeći dnevni red:

1. Otvaranje Vanredne skupštine i imenovanje predsjednika i radnih tijela;
2. Izvještaj komisije za glasanje;
3. Razmatranje i verifikacija zapisnika sa prethodne Redovne sjednice Skupštine akcionara od 22.6.2015. god.;
4. Razmatranje Operativnog plana za 2015 - 2016. god. sa dopunama prema zaključku Vlade RS;
5. Razrješenje članova Privremenog nadzornog odbora;
6. Imenovanje članova Privremenog nadzornog odbora;
7. Donošenje odluke o visini naknade za članove Privremenog nadzornog odbora;
8. Razno.

Predlozi Odluka po tačkama predloženog dnevnog reda za Vanrednu sjednicu akcionara mogu se naći u prostorijama AD "Fabrike šećera Bijeljina", svakog radnog dana od 8 do 16 časova i internet stranici Banjalučke berze. Pravo učešća i pravo glasa na Vanrednoj sjednici Skupštine akcionara ostvaruju akcionari po osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija. U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine akcionara održaće se 15.9.2015. godine u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom. Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno putem glasanja u odsustvu (pisanim putem), uzmu učešće u radu sjednice Skupštine akcionara AD "Fabrika šećera Bijeljina", Velika Obarska.


Predsjednik Privremenog nadzornog odbora
Mile Mirković, dipl. inž.

 Prečice: FSBN