Prehrana PI a.d. Gradiška - Početak trgovanja sa akcijama PRHR-R-A

Imajući u vidu da je prethodni postupak za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka odbijen od strane Osnovnog suda u Banjoj Luci i da su dostupni finanijski izvještaji za 2007. godinu, trgovanje sa akcijama PRHR-R-A počinje od 20.05.2008. godine.Prečice: PRHR