11. mart a.d. Srebrenica saziva 13. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

11. MART AD SREBRENICA
Kompanija za proizvodnju, preradu i promet
obojenih rijetkih i plemenitih metala

25.6.2018. god.
Int. br. 64/18


JAVNI POZIV
Za redovnu XIII Skupštinu akcionara
Kompanije "11. mart" a.d. Srebrenica

Dana, 7.8.2018. god. sa početkom u 11 časova biće održana XIII redovna Skupština akcionara Kompanije "11. mart" a.d., Srebrenica u prostorijama Kompanije u Potočarima bb.

DNEVNI RED

1. Izbor tijela Skupštine akcionara
2. Razmatranje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara
3. Razmatranje izvještaja o radu i finansijskom poslovanju AD "11. mart" za 2016. i 2017. god.
4. Tekuća pitanja

 

Predsjednik
Upravnog odbora
Zoran Stakić, dipl. inž

 Prečice: MART