Dobojinvest a.d. Doboj saziva 13. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

"DOBOJINVEST" AD DOBOJ
Broj: 528/18 Doboj, 13.8.2018. g.


Na osnovu člana 304. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br.127/08 i 58/09), Upravni odbor "Dobojinvest" AD Doboj

SAZIVA XIII REDOVNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA "DOBOJINVEST" AD DOBOJ

Skupština će biti održana 23.10.2018. godine, sa početkom u 11 časova u prostorijama Društva u Doboju, ul. Kraqa Petra I br.15. Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika skupštine
2. Imenovanje radnih tijela
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara
4. Usvajanje finansijskog izvještaja za 2017. godinu - usvajanje izvještaja o poslovanju za 2017. godinu.
5. Razmatranje i usvajanje poslovne politike za 2018. godinu.
6. Odluka o raspodjeli dobiti.
7. Izbor nezavisnog revizora za reviziju finansijskog izvještaja

Do održavanja sjednice Skupštine akcionari mogu izvršiti uvid i preuzeti materijale i prijedloge odluka u stručnoj službi "Dobojinvest" AD Doboj ulica Kraqa Petra I br. 15, kancelarija broj 14. U slučaju da se skupština ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine akcionara održaće se istog dana, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom u 12 časova.


Upravni odbor
Prečice: DOIN