Telekom Srpske a.d. Banja Luka - prijedlozi odluka 39. Skupštine akcionara

Izvor:  Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Telekom Srpske a.d. Banja Luka - prijedlozi odluka 39. Skupštine akcionara


Prilog:Prečice: TLKM