Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Prijedlog izvještaja o poslovanju za 2018. godinu dostupan na engleskom jeziku

Izvor:  Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Prijedlog izvještaja o poslovanju za 2018. godinu dostupan na engleskom jeziku


Prilog:


Annual report 2018.pdf   9,7 MB - Latinica

Prečice: TLKM