Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Obavještenje o početku trgovanja akcijama bez prava na dividendu

Izvor:  Banjalučka berza

U skladu sa Odlukom 39. skupštine akcionara Telekom Srpske a.d. Banja Luka , od 03.06.2019. godine, Banjalučka berza a.d. Banja Luka daje osnovne informacije o raspodjeli dividende:

Oznaka hartije od vrijednosti TLKM-R-A
Iznos dividendi u novcu 38.445.821 KM
Dividenda u novcu po jednoj akciji 0,07823991KM
Datum presjeka prava na dividendu 24.06.2019. godine
Datum početka trgovanja bez prava na dividendu 21.06.2019. godine
Datum početka isplate dividende     25.06.2019. godine

 
Prečice: TLKM