Telekom Srpske a.d. Banja Luka - prijedlozi odluka 41. Skupštine akcionara

Izvor:  Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Telekom Srpske a.d. Banja Luka - prijedlozi odluka 41. Skupštine akcionara.


Prilog:


Materijal za XLI SA.rar   11,5 MB - Latinica
TLKM_XLI Shareholders Assemby_proposals.pdf   159 KB - English

Prečice: TLKM