Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Obavještenje o početku trgovanja akcijama bez prava na dividendu

Izvor:  Banjalučka berza

U skladu sa Odlukom 41. skupštine akcionara Telekom Srpske a.d. Banja Luka , od 25.06.2020. godine, Banjalučka berza a.d. Banja Luka daje osnovne informacije o raspodjeli dividende:

Oznaka hartije od vrijednosti TLKM-R-A
Iznos dividendi u novcu 43.575.757,88 KM
Dividenda u novcu po jednoj akciji 0,08867969 KM
Datum presjeka prava na dividendu 16.07.2020. godine
Datum početka trgovanja bez prava na dividendu 15.07.2020. godine
Datum početka isplate dividende     24.07.2020. godine

 Prečice: TLKM