HPK a.d. Kozarska Dubica - Pokreće se prethodni postupak za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka

Izvor:  Službeni glasnik RS 63/20

Okružni privredni sud u Prijedoru objavljuje da je Rješenjem broj: 67 0 St 001589 20 St, od 19.6.2020. godine, pokrenut prethodni postupak za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka nad pravnim licem: "Hemijska prerada kukuruza" a.d., Draksenić bb, Kozarska Dubica.

Privremeni stečajni upravnik je Vojo Pavičić iz Prijedora, Ul. Marka Manojlovića bb.

Rješenjem je određena privremena mjera kojom se zabranjuje dužniku: "Hemijska prerada kukuruza" a.d., Draksenić bb, Kozarska Dubica, da bez saglasnosti privremenog stečajnog upravnika raspolaže pokretnom i nepokretnom imovinom, novčanim sredstvima i mjera zabrane pojedinačnih prinudnih izvršenja pokrenutih protiv stečajnog dužnika i iste se privremeno obustavljaju.

Rješenje i oglas o pokretanju prethodnog postupka za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka objavljeni su na oglasnoj tabli Suda 19.6.2020. godine.


(67 0 St 001589 20 St-su)

 Prečice: HPKD