Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Polugodišnji konsolidovani finansijski izvještaj za 2020. godinu

Izvor:  Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Polugodišnji konsolidovani finansijski izvještaj za 2020. godinu


Prilog:
Prečice: TLKM