11. mart a.d. Srebrenica saziva 16. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

JAVNI POZIV
Za redovnu XVI Skupštinu akcionara
Kompanije "11. MART" a.d. Srebrenica

Dana 29.3.2021. god. sa početkom u 11 časova održaće se XVI redovna Skupština akcionara Kompanije "11. MART" a.d. Srebrenica u prostorijama Kompanije u Potočarima bb.

DNEVNI RED

1. Izbor tijela Skupštine akcionara
2. Razmatranje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara.
3. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju AD "11. MART" za 2020. god.
4. Tekuća pitanja

 

Predsjednik Upravnog odbora
Zoran Stakić, dipl. inž.

 Prečice: MART