Bosnamontaža a.d. Prijedor saziva 26. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

"BOSNAMONTAŽA" a.d. Prijedor
Upravni odbor

Na osnovu člana 272.a u skladu sa članom 267. Zakona o privrednim Društvima (''Sl. glasnik RS'' broj: 127/08; 58/09; 100/11,67/13 i 100/17), člana 48. Statuta ''Bosnamontaža''a.d. Prijedor broj: 30-6-17/14 od 30.06.2014. i Odluke Upravnog odbora broj 5/53 od 24.05.2021.godine Upravni odbor "Bosnamontaža"a.d.Prijedor objavljuje:

POZIV
za 26. redovnu sjednicu Skupštine akcionara"Bosnamontaža"a.d.Prijedor

Sjednica Skupštine akcionara preduzeća ''Bosnamontaža'' a.d. Prijedor održaće se dana 29.06.2021.godine sa početkom u 11:00 časova u prostorijama "Bosnamontaža"a.d.Prijedor Rudnička bb. Prijedor.
Za rad redovne sjednice Skupštine akcionara predložen je slijedeći

DNEVNI RED

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru Predsjednika Skupštine akcionara, Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika
2. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 25. sjednice Skupštine akcionara
4. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju:
- Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja za 2020. godinu
- finansijskih izvještaja Društva za 2020. godinu
- Izvještaja o poslovanju Društva za 2020. godinu sa izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa kodeksom ponašanja
- Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2020.godinu
5. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o raspodjeli neto dobiti Društva za 2020. godinu
6. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora finansijskih izvještaja društva za 2021. i 2022.godinu
7. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Društva za 2021. godinu

Poziv za 26. Skupštinu akcionara objavljuje se u ''Glasu Srpske'' i ''Nezavisnim novinama''. Poziv za Skupštinu akcionara sa prijedlozima odluka i drugim materijalima dostupni su akcionarima na internet stranici berze, a akcionari mogu ostvariti uvid u skupštinske materijale svakim radnim danom od 9:00 do 15:00 časova u sjedištu ''Bosnamontaža''a.d. Prijedor Rudnička bb.Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti na dan 19.06.2021. godine. U slučaju da se Skupština ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine zakazuje se istog dana na istom mjestu sa istim dnevnim redom u 13:00 časova. Pravo glasa na Skupštini imaju akcionari lično ili putem punomoćnika.


Upravni odbor

 

 Prečice: BMNT