Nova banka a.d. Banja Luka - prijedlozi odluka 29. Skupštine akcionara

Izvor:  Nova banka a.d. Banja Luka

Nova banka a.d. Banja Luka - prijedlozi odluka 29. Skupštine akcionara


Prilog:
NOVB_Prijedlozi odluka 29. SA.zip   1,3 MB - Latinica

Prečice: NOVB