Fratello Trade a.d. Banja Luka - Obavještenje o početku trgovanja akcijama bez prava na dividendu

Izvor:  Banjalučka berza

U skladu sa Odlukom skupštine akcionara Fratello Trade a.d. Banja Luka , od 30.06.2021. godine, Banjalučka berza a.d. Banja Luka daje osnovne informacije o raspodjeli dividende:

Oznaka hartije od vrijednosti FRTL-R-D
Iznos dividendi u novcu 42.495,24 KM
Dividenda u novcu po jednoj akciji 0,0150 KM
Datum presjeka prava na divedendu 23.07.2021. godine
Datum početka trgovanja bez prava na dividendu 22.07.2021. godine
Datum početka isplate dividende     do 30.09.2021. godine

 Prečice: FRTL