Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Obavještenje o početku trgovanja akcijama bez prava na dividendu

Izvor:  Banjalučka berza

U skladu sa Odlukom 44. skupštine akcionara Telekom Srpske a.d. Banja Luka , od 09.12.2021. godine, Banjalučka berza a.d. Banja Luka daje osnovne informacije o raspodjeli dividende:

Oznaka hartije od vrijednosti TLKM-R-A
Iznos dividendi u novcu 29.195.056,12 KM
Dividenda u novcu po jednoj akciji 0,05941396 KM
Datum presjeka prava na dividendu 30.12.2021. godine
Datum početka trgovanja bez prava na dividendu 29.12.2021. godine
Datum početka isplate dividende     31.12.2021. godine

 Prečice: TLKM