Trajno isključenje tri emitenta sa slobodnog tržišta

Trajno isključenje sa slobodnog tržišta sljedećih emitenata:

  • Sintetik a.d. Banja Luka - u stečaju
  • Put a.d. Banja Luka - u stečaju
  • Omar a.d. Kneževo - u stečaju

Prilog:
Prečice: PTBL , SINT , OMAR