IRB Republike Srpske i Društvo za upravljanje PREF-om - Prodaja paketa akcija emitenta Metal a.d. Gradiška

Investiciono razvojna banka Republike Srpske a.d. Banja Luka organizuje prodaju paketa akcija emitenta Metal a.d. Gradiška.

Prodaja paketa akcija će se održati na Banjalučkoj berzi unošenjem grupnih naloga "sve ili ništa" u trajanju od 20.12.2021. do realizacije prodajnog naloga, a najkasnije do 31.12.2021. godine.


Prilog:
Prečice: METL