Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad - Obavještenje o početku trgovanja akcijama bez prava na dividendu

Izvor:  Banjalučka berza

U skladu sa Odlukom skupštine akcionara Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad, od 23.10.2023. godine, Banjalučka berza a.d. Banja Luka daje osnovne informacije o raspodjeli dividende:

Oznaka hartije od vrijednosti HELV-R-A
Iznos dividendi u novcu 28.704.549 KM
Dividenda u novcu po jednoj akciji 0,280442507615714 KM
Datum presjeka prava na dividendu 14.11.2023. godine
Datum početka trgovanja bez prava na dividendu 13.11.2023. godine
Datum početka isplate dividende        21.11.2023. godine

 Prečice: HELV