DUIF Polara Invest a.d. Banja Luka - Prodaja paketa akcija Destilacija a.d. Teslić (DEST-R-A)

Izvor:  DUIF Polara Invest a.d. Banja Luka

Društvo za upravljanje investicionim fondovima „Polara invest" ad Banja Luka u ime i za račun OAIF „Adriatic Balanced" (ADBP-U-A) i OAIF „ Polara Adriatic Fond" (PADP-U-A) organizuje prodaju akcija Destilacija a.d. Teslić (DEST-R-A)


Prilog:


DEST - NAJAVA PRODAJE.docx   13 KB - Latinica

Prečice: DEST , ADBP , PADP