Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad - prijedlozi odluka 23. vanredne Skupštine akcionara

Izvor:  Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad

Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad - prijedlozi odluka 23. vanredne Skupštine akcionara.


Prilog:
HELV_Prijedlozi odluka SA.rar   18 KB - Latinica

Prečice: HELV