Kalendar aukcija

Emitent Iznos KM Kamatna stopa Rok dospijeća Vrsta Datum aukcije Više informacija
Jahorina OC a.d. Pale
29.000.000
  akcije  20.06.2024.  Više 
MKD Auris a.d. Banja Luka  1.000.000  7% 5 godina  obveznice  27.06.2024.  Više