Autokomerc a.d. Doboj [AUTK-R-A]

Finansijski pokazatelji za 2018. godinu

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE) 2,82%
Prinos na ukupna sredstva (ROA) 1,97%
Prinos na stalna sredstva (ROFA) 3,25%
Operativna marža 5,56%
Marža prije poreza 4,32%
Neto marža 10,25%
EBITDA marža 21,96%
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje
Novčani tok iz poslovanja / Kapital
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih 31.425
Free Cashflow 0
EBIT 153.139
EBITDA 262.214
Racio pokrivenosti dividende
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija 360.287
Vrijednost preduzeća (EV) 2.972.336
Neto dug 2.612.049
EV / Tržišna kapitalizacija 8,2499
Ukupne obaveze/ EV 0,9113
Neto dug / EV 0,8788
EV / EBIT 19,4094
EV / EBITDA 11,3355
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0679
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) 2,9439
P/E 52W High n/a
P/E 52W Low n/a
Dividendna stopa
Dividendna stopa 52W High
Dividendna stopa 52W Low
Stopa zarade 33,97%
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B) 0,0818
Prihodi od prodaje po akciji 0,6629
P/S 0,3017
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti 0,7699
Racio tekuće likvidnosti 3,6277
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih 187.135
Sredstva / Kapital 1,6153
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi
Prihodi od prodaje / Sredstva 0,1927
Prihodi od prodaje / Zalihe 0,6885
Prihodi od prodaje / Potraživanja 2,2827
Prihodi od prodaje / Radni kapital 0,4907
Pokrivenost kamata 11,4488
Altman Z-Skor 1,4742
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 2,4438
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital 0,4049
Ukupne obaveze / Kapital 0,6153
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 0,3809