Geofon a.d. Teslić [GEOF-R-A]

Finansijski pokazatelji za 2018. godinu

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE) 2,06%
Prinos na ukupna sredstva (ROA) 1,21%
Prinos na stalna sredstva (ROFA) 5,61%
Operativna marža 0,95%
Marža prije poreza 1,23%
Neto marža 1,07%
EBITDA marža 3,75%
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje
Novčani tok iz poslovanja / Kapital
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih 76.847
Free Cashflow 0
EBIT 14.682
EBITDA 40.345
Racio pokrivenosti dividende
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija 185.758
Vrijednost preduzeća (EV) 415.496
Neto dug 229.738
EV / Tržišna kapitalizacija 2,2368
Ukupne obaveze/ EV 0,6745
Neto dug / EV 0,5529
EV / EBIT 28,2997
EV / EBITDA 10,2986
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0223
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) 16,1262
P/E 52W High n/a
P/E 52W Low n/a
Dividendna stopa
Dividendna stopa 52W High
Dividendna stopa 52W Low
Stopa zarade 6,20%
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B) 0,3290
Prihodi od prodaje po akciji 2,0850
P/S 0,1727
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti 1,5647
Racio tekuće likvidnosti 2,4991
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih 60.344
Sredstva / Kapital 1,4964
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi
Prihodi od prodaje / Sredstva 1,1305
Prihodi od prodaje / Zalihe 4,4276
Prihodi od prodaje / Potraživanja 4,2941
Prihodi od prodaje / Radni kapital 2,7495
Pokrivenost kamata 12,2890
Altman Z-Skor 2,3984
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,0941
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital 0,0341
Ukupne obaveze / Kapital 0,4964
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 0,3317