Interšped a.d. Doboj [INTE-R-A]

Finansijski pokazatelji za 2018. godinu

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE) 0,13%
Prinos na ukupna sredstva (ROA) 0,12%
Prinos na stalna sredstva (ROFA) 0,13%
Operativna marža
Marža prije poreza
Neto marža
EBITDA marža
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje
Novčani tok iz poslovanja / Kapital
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih 0
Free Cashflow 0
EBIT 1.567
EBITDA 1.567
Racio pokrivenosti dividende
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija 60.442
Vrijednost preduzeća (EV) 92.920
Neto dug 32.478
EV / Tržišna kapitalizacija 1,5373
Ukupne obaveze/ EV 0,3638
Neto dug / EV 0,3495
EV / EBIT 59,2982
EV / EBITDA 59,2982
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0019
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) 43,6722
P/E 52W High n/a
P/E 52W Low n/a
Dividendna stopa
Dividendna stopa 52W High
Dividendna stopa 52W Low
Stopa zarade 2,29%
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B) 0,0559
Prihodi od prodaje po akciji 0,0000
P/S
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti
Racio tekuće likvidnosti 0,2443
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih 557.978
Sredstva / Kapital 1,0312
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi
Prihodi od prodaje / Sredstva 0,0000
Prihodi od prodaje / Zalihe
Prihodi od prodaje / Potraživanja 0,0000
Prihodi od prodaje / Radni kapital 0,0000
Pokrivenost kamata -1.218,4483
Altman Z-Skor 1,2268
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,4860
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital 0,0000
Ukupne obaveze / Kapital 0,0312
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 0,0303