Niskogradnja a.d. Teslić [NGRD-R-A]

Finansijski pokazatelji za 2018. godinu

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE) 0,05%
Prinos na ukupna sredstva (ROA) 0,03%
Prinos na stalna sredstva (ROFA) 0,07%
Operativna marža -7,54%
Marža prije poreza 0,07%
Neto marža 0,07%
EBITDA marža 3,19%
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje 0,0077
Novčani tok iz poslovanja / Kapital 0,0053
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze 0,0101
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih 40.196
Free Cashflow 7.382
EBIT 3.082
EBITDA 30.743
Racio pokrivenosti dividende
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija 416.968
Vrijednost preduzeća (EV) 1.136.939
Neto dug 719.971
EV / Tržišna kapitalizacija 2,7267
Ukupne obaveze/ EV 0,6426
Neto dug / EV 0,6333
EV / EBIT 368,8965
EV / EBITDA 36,9820
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0011
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) 628,9112
P/E 52W High n/a
P/E 52W Low n/a
Dividendna stopa
Dividendna stopa 52W High
Dividendna stopa 52W Low
Stopa zarade 0,16%
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B) 0,2970
Prihodi od prodaje po akciji 1,6218
P/S 0,4322
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti 0,8717
Racio tekuće likvidnosti 1,7667
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih 88.945
Sredstva / Kapital 1,5203
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi 3,0517
Prihodi od prodaje / Sredstva 0,4470
Prihodi od prodaje / Zalihe 1,5493
Prihodi od prodaje / Potraživanja 1,5578
Prihodi od prodaje / Radni kapital 1,7310
Pokrivenost kamata 1,8268
Altman Z-Skor 1,5883
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 2,3606
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital 0,0026
Ukupne obaveze / Kapital 0,5203
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 0,3422