Finansijski pokazatelji za 2017. godinu

Termoaparati a.d. Istočno Sarajevo - u stečaju [TRAP-R-A]

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE) -3,40%
Prinos na ukupna sredstva (ROA) -1,83%
Prinos na stalna sredstva (ROFA) -2,16%
Operativna marža
Marža prije poreza
Neto marža
EBITDA marža
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje
Novčani tok iz poslovanja / Kapital
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih
Free Cashflow 25.001
EBIT -73.693
EBITDA 0
Racio pokrivenosti dividende
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija 474.447
Vrijednost preduzeća (EV) 2.337.334
Neto dug 1.862.887
EV / Tržišna kapitalizacija 4,9264
Ukupne obaveze/ EV 0,7970
Neto dug / EV 0,7970
EV / EBIT -31,7172
EV / EBITDA
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) n/a
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) n/a
P/E 52W High n/a
P/E 52W Low n/a
Dividendna stopa
Dividendna stopa 52W High
Dividendna stopa 52W Low
Stopa zarade -15,53%
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B) 0,2228
Prihodi od prodaje po akciji 0,0000
P/S
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti 0,1999
Racio tekuće likvidnosti 0,3403
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih
Sredstva / Kapital 1,8749
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi
Prihodi od prodaje / Sredstva 0,0000
Prihodi od prodaje / Zalihe 0,0000
Prihodi od prodaje / Potraživanja 0,0000
Prihodi od prodaje / Radni kapital 0,0000
Pokrivenost kamata
Altman Z-Skor n/a
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 3,5903
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital 0,0000
Ukupne obaveze / Kapital 0,8749
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 0,4666