Transtter a.d. Brod [TRST-R-A]

Finansijski pokazatelji za 2018. godinu

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE) -0,98%
Prinos na ukupna sredstva (ROA) -0,86%
Prinos na stalna sredstva (ROFA) -0,92%
Operativna marža -297,94%
Marža prije poreza -286,67%
Neto marža
EBITDA marža
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje
Novčani tok iz poslovanja / Kapital 0,0002
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze 0,0013
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih 0
Free Cashflow 1.284
EBIT -67.872
EBITDA 11.291
Racio pokrivenosti dividende
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija 763.471
Vrijednost preduzeća (EV) 1.776.697
Neto dug 1.013.226
EV / Tržišna kapitalizacija 2,3271
Ukupne obaveze/ EV 0,5711
Neto dug / EV 0,5703
EV / EBIT -26,1772
EV / EBITDA 157,3552
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) n/a
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) n/a
P/E 52W High n/a
P/E 52W Low n/a
Dividendna stopa
Dividendna stopa 52W High
Dividendna stopa 52W Low
Stopa zarade -9,01%
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B) 0,1098
Prihodi od prodaje po akciji 0,0000
P/S
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti 0,3958
Racio tekuće likvidnosti 0,4933
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih 7.966.493
Sredstva / Kapital 1,1460
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi 1,3821
Prihodi od prodaje / Sredstva 0,0000
Prihodi od prodaje / Zalihe 0,0000
Prihodi od prodaje / Potraživanja 0,0000
Prihodi od prodaje / Radni kapital 0,0000
Pokrivenost kamata -77,9709
Altman Z-Skor 0,3475
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,6374
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital 0,0000
Ukupne obaveze / Kapital 0,1460
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 0,1274