Bilans tokova gotovine za 2009. godinu

Elektroprivreda Republike Srpske a.d. Trebinje