Izvještaj o promjenama u kapitalu za 2008. godinu

Elektroprivreda Republike Srpske a.d. Trebinje

AOPPozicijaAkcionarski
kapital
Revalorizacione
rezerve
Prenesene
rezerve
Ostale
rezerve
Neraspoređeni
dobitak
Ukupno
901 Stanje na dan 31.12.2006. godine 1.149.464.921146.6390909.08413.473.3011.163.993.945
902 Efekti promjena u računovodstvenim politikama       
903 Efekti ispravke osnovnih grešaka 0000271.975271.975
904 Ponovo iskazano stanje na dan 31.12.2006. god., odnosno 01.01.2007. god. (901+902+903) 1.149.464.921146.6390909.08413.201.3261.163.721.970
905 Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava 038.2810038.2810
906 Efekti revalorizacije dugoročnih finansijskih plasmana       
907 Kursne razlike nastale prevođenjem transakcija u stranoj valuti       
908 Ostali neto dobici / gubici perioda koji nisu iskazani u bilansu uspjeha 000085.00085.000
909 Neto dobitak / gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha 00007.680.3967.680.396
910 Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobiti i pokriće gubitka       
911 Emisija akcionarskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenja osnovnog kapitala 5.319.4660005.319.4660
912 Stanje na dan 31.12.2007. god. (904+905+906+907+908+909+910+911) 1.154.784.387108.3590909.08415.515.5371.171.317.367
913 Efekti promjena u računovodstvenim politikama       
914 Efekti ispravke osnovnih grešaka       
915 Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2007. god./01.01.2008. god. (912+913+914) 1.154.784.387108.3590909.08415.515.5371.171.317.367
916 Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava 089.5170089.5170
917 Efekti revalorizacije dugoročnih finansijskih plasmana       
918 Kursne razlike nastale prevođenjem transakcija u stranoj valuti       
919 Ostali neto dobici / gubici perioda koji nisu iskazani u bilansu uspjeha 000384.020384.0200
920 Neto dobitak / gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha 00006.455.0756.455.075
921 Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobiti i pokriće gubitka       
922 Emisija akcionarskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenja osnovnog kapitala 6.566.7380007.547.137980.399
923 Stanje na dan 30.06.2008 (31.12.2008) god. (915+916+917+918+919+920+921+922) 1.161.351.12518.84101.293.10414.128.9721.176.792.042