Izvještaj o promjenama u kapitalu za 2009. godinu

Elektroprivreda Republike Srpske a.d. Trebinje

AOPPozicijaAkcionarski
kapital
Revalorizacione
rezerve
Prenesene
rezerve
Ostale
rezerve
Neraspoređeni
dobitak
Ukupno
901 Stanje na dan 01.01.2008. god. 1.154.784.387108.3590909.08415.515.5371.171.317.367
902 Efekti promjena u računovodstvenim politikama       
903 Efekti ispravke grešaka       
904 Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2008. god. (901 ± 902 ± 903) 1.154.784.387108.3590909.08415.515.5371.171.317.367
905 Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava 0-89.5170089.5170
906 Nerealizovani dobici/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju       
907 Kursne razlike nastale po osnovu preračuna finansijskih izvještaja u drugu funkcionalnu valutu       
908 Neto dobitak/gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha 00006.455.0756.455.075
909 Neto dobici/gubici perioda priznati direktno u kapitalu 000384.020-384.0200
910 Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokriće gubitka       
911 Emisija akcijskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala 6.566.738000-7.547.137-980.399
912 Stanje na dan 31.12.2008. god./ 01.01.2009. god. (904 ± 905 ± 906 ± 907 ± 908 ± 909 - 910 + 911) 1.161.351.12518.84101.293.10414.128.9721.176.792.042
913 Efekti promjena u računovodstvenim politikama 01.682.80700-415.8781.266.929
914 Efekti ispravke grešaka       
915 Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2009. god. (912 ± 913 ± 914) 1.161.351.1251.701.64801.293.10413.713.0931.178.058.970
916 Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava 0-38.4780038.4780
917 Nerealizovani dobici/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju       
918 Kursne razlike nastale po osnovu preračuna finansijskih izvještaja u drugu funkcionalnu valutu       
919 Neto dobitak/gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha 00006.543.1506.543.150
920 Neto dobici/gubici perioda priznati direktno u kapitalu 0003.227.537-3.227.5370
921 Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokriće gubitka 0000-645.508-645.508
922 Emisija akcijskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala 1.951.06600630.964-2.582.0300
923 Stanje na dan 31.12.2009. god. (915 ± 916 ± 917 ± 918 ± 919 ± 920 - 921 + 922) 1.163.302.1911.663.17005.151.60513.839.6461.183.956.612