Izvještaj o promjenama u kapitalu za 2011. godinu

Elektroprivreda Republike Srpske a.d. Trebinje

AOPPozicijaAkcionarski
kapital
Revalorizacione
rezerve
Prenesene
rezerve
Ostale
rezerve
Neraspoređeni
dobitak
Ukupno
901 Stanje na dan 31.12.2009. god. 1.163.302.1911.666.82305.151.60513.834.2901.183.954.909
902 Efekti promjena u računovodstvenim politikama       
903 Efekti ispravke grešaka       
904 Ponovo iskazano stanje na dan 31.12.2009. god. (901 ± 902 ± 903) 1.163.302.1911.666.82305.151.60513.834.2901.183.954.909
905 Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava 0-37.2350037.2350
906 Nerealizovani dobici/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju       
907 Kursne razlike nastale po osnovu preračuna finansijskih izvještaja u drugu funkcionalnu valutu       
908 Neto dobitak/gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha 000010.204.00610.204.006
909 Neto dobici/gubici perioda priznati direktno u kapitalu 000327.158-323.0624.096
910 Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokriće gubitka 0000-6.215.993-6.215.993
911 Emisija akcijskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala       
912 Stanje na dan 31.12.2010. god. / 01.01.2011. god. (904 ± 905 ± 906 ± 907 ± 908 ± 909 - 910 + 911) 1.163.302.1911.629.58805.478.76317.536.4761.187.947.018
913 Efekti promjena u računovodstvenim politikama       
914 Efekti ispravke grešaka       
915 Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2011. god. (912 ± 913 ± 914) 1.163.302.1911.629.58805.478.76317.536.4761.187.947.018
916 Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava 0-28.9580028.860-98
917 Nerealizovani dobici/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju       
918 Kursne razlike nastale po osnovu preračuna finansijskih izvještaja u drugu funkcionalnu valutu       
919 Neto dobitak/gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha 000010.474.21610.474.216
920 Neto dobici/gubici perioda priznati direktno u kapitalu 0001.020.401-9.6391.010.762
921 Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokriće gubitka 0000-10.204.006-10.204.006
922 Emisija akcijskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala       
923 Stanje na dan 31.12.2011. god. (915 ± 916 ± 917 ± 918 ± 919 ± 920 - 921 + 922) 1.163.302.1911.600.63006.499.16417.825.9071.189.227.892