Polugodišnji izvještaj o promjenama u kapitalu za 2016. godinu

Elektroprivreda Republike Srpske a.d. Trebinje