Bilans tokova gotovine za 2009. godinu

Elektrohercegovina a.d. Trebinje