Raspoloživi izvještaji


Opcije

2020 Polugodišnji bilans stanja
Polugodišnji bilans uspjeha
Polugodišnji bilans tokova gotovine
2019 Bilans stanja
Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine
Izvještaj o promjenama u kapitalu
Polugodišnji bilans stanja
Polugodišnji bilans uspjeha
Polugodišnji bilans tokova gotovine
2018 Bilans stanja
Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine
Izvještaj o promjenama u kapitalu
Polugodišnji bilans stanja
Polugodišnji bilans uspjeha
Polugodišnji bilans tokova gotovine
2017 Bilans stanja
Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine
Izvještaj o promjenama u kapitalu
Polugodišnji bilans stanja
Polugodišnji bilans uspjeha
Polugodišnji bilans tokova gotovine
2016 Bilans stanja
Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine
Izvještaj o promjenama u kapitalu
Polugodišnji bilans stanja
Polugodišnji bilans uspjeha
Polugodišnji bilans tokova gotovine
2015 Bilans stanja
Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine
Izvještaj o promjenama u kapitalu
Polugodišnji bilans stanja
Polugodišnji bilans uspjeha
Polugodišnji bilans tokova gotovine
2014 Bilans stanja
Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine
Izvještaj o promjenama u kapitalu
Polugodišnji bilans stanja
Polugodišnji bilans uspjeha
Polugodišnji bilans tokova gotovine
2013 Bilans stanja
Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine
Izvještaj o promjenama u kapitalu
Polugodišnji bilans stanja
Polugodišnji bilans uspjeha
Polugodišnji bilans tokova gotovine
2012 Bilans stanja
Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine
Izvještaj o promjenama u kapitalu
Polugodišnji bilans stanja
Polugodišnji bilans uspjeha
Polugodišnji bilans tokova gotovine
2011 Bilans stanja
Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine
Izvještaj o promjenama u kapitalu
Polugodišnji bilans stanja
Polugodišnji bilans uspjeha
Polugodišnji bilans tokova gotovine
2010 Bilans stanja
Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine
Izvještaj o promjenama u kapitalu
Polugodišnji bilans stanja
Polugodišnji bilans uspjeha
Polugodišnji bilans tokova gotovine
2009 Bilans stanja
Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine
Izvještaj o promjenama u kapitalu
Polugodišnji bilans stanja
Polugodišnji bilans uspjeha
Polugodišnji bilans tokova gotovine
2008 Bilans stanja
Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine
Izvještaj o promjenama u kapitalu
Polugodišnji bilans stanja
Polugodišnji bilans uspjeha
Polugodišnji bilans tokova gotovine
2007 Bilans stanja
Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine
Polugodišnji bilans stanja
Polugodišnji bilans uspjeha
Polugodišnji bilans tokova gotovine
2006 Bilans stanja
Bilans uspjeha
Polugodišnji bilans stanja
Polugodišnji bilans uspjeha
2005 Bilans stanja
Bilans uspjeha

Izvještaj o promjenama u kapitalu za 2008. godinu

Elektrohercegovina a.d. Trebinje

AOPPozicijaAkcionarski
kapital
Revalorizacione
rezerve
Prenesene
rezerve
Ostale
rezerve
Neraspoređeni
dobitak
Ukupno
901 Stanje na dan 31.12.2006. godine 20.048.46614.181.534 21.08812.660.14346.911.231
902 Efekti promjena u računovodstvenim politikama       
903 Efekti ispravke osnovnih grešaka  957.084  967.08410.000
904 Ponovo iskazano stanje na dan 31.12.2006. god., odnosno 01.01.2007. god. (901+902+903) 20.048.46613.224.450 21.08813.617.22746.911.231
905 Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava       
906 Efekti revalorizacije dugoročnih finansijskih plasmana       
907 Kursne razlike nastale prevođenjem transakcija u stranoj valuti       
908 Ostali neto dobici / gubici perioda koji nisu iskazani u bilansu uspjeha       
909 Neto dobitak / gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha       
910 Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobiti i pokriće gubitka    30.23430.234 
911 Emisija akcionarskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenja osnovnog kapitala  3.525.294  5.536.2492.010.955
912 Stanje na dan 31.12.2007. god. (904+905+906+907+908+909+910+911) 20.048.4669.699.156 51.32219.123.24248.922.186
913 Efekti promjena u računovodstvenim politikama       
914 Efekti ispravke osnovnih grešaka       
915 Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2007. god./01.01.2008. god. (912+913+914) 20.048.4669.699.156 51.32219.123.24248.922.186
916 Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava       
917 Efekti revalorizacije dugoročnih finansijskih plasmana       
918 Kursne razlike nastale prevođenjem transakcija u stranoj valuti       
919 Ostali neto dobici / gubici perioda koji nisu iskazani u bilansu uspjeha       
920 Neto dobitak / gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha     197.467197.467
921 Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobiti i pokriće gubitka       
922 Emisija akcionarskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenja osnovnog kapitala  2.578.861  3.222.249643.388
923 Stanje na dan 30.06.2008 (31.12.2008) god. (915+916+917+918+919+920+921+922) 20.048.46612.278.017 51.32216.098.46048.476.265