Polugodišnji izvještaj o promjenama u kapitalu za 2014. godinu

Elektrohercegovina a.d. Trebinje