Polugodišnji izvještaj o promjenama u kapitalu za 2016. godinu

Elektrohercegovina a.d. Trebinje