Polugodišnji izvještaj o promjenama u kapitalu za 2022. godinu

Elektrohercegovina a.d. Trebinje

AOPPozicijaAkcionarski
kapital
RezerveRevalorizacione
rezerve
Ostale
rezerve
Neraspoređeni
dobitak
Ukupno
901 1. Stanje na dan 01.01.2021. god. 20.048.4665.634.81912.332.14808.817.03046.832.463
902 2. Efekti promjena u računovodstvenim politikama       
903 3. Efekti ispravki grešaka 001.432.1670-4.859.688-3.427.521
904 4. Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2021. god. (901 ± 902 ± 903) 20.048.4665.634.81913.764.31503.957.34243.404.942
905 5. Dobit/(gubitak) za godinu 0000104.873104.873
906 6. Ostali ukupni rezultat za godinu       
907 7. Ukupna dobit/(gubitak) (± 905 ± 906) 0000104.873104.873
908 8. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala 00-1.209.98901.209.9890
909 9. Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala       
910 10. Objavljene dividende       
911 11. Drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka       
912 12. Ostale promjene       
913 13. Stanje na dan 31.12.2021. god. / 01.01.2022. god. (904 ± 907 ± 908 - 909 - 910 ± 911 ± 912) 20.048.4665.634.81912.554.32605.272.20443.509.815
914 14. Efekti promjena u računovodstvenim politikama       
915 15. Efekti ispravki grešaka       
916 16. Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2022. godine (913 ± 914 ± 915) 20.048.4665.634.81912.554.32605.272.20443.509.815
917 17. Dobit/(gubitak) za godinu 0000461.506461.506
918 18. Ostali ukupni rezultat za godinu       
919 19. Ukupna dobit/(gubitak) (± 917 ± 918) 0000461.506461.506
920 20. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala       
921 21. Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala       
922 22. Objavljene dividende       
923 23. Drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka       
924 24. Ostale promjene       
925 25. Stanje na dan 30.06.2022. godine (916 ± 919 ± 920 - 921 - 922± 923 ± 924) 20.048.4665.634.81912.554.32605.733.71043.971.321