Izvještaj o promjenama u kapitalu za 2023. godinu

Elektrohercegovina a.d. Trebinje

AOPPozicijaAkcionarski
kapital
RezerveRevalorizacione
rezerve
Ostale
rezerve
Neraspoređeni
dobitak
Ukupno
901 1. Stanje na dan 01.01.2022. god. 20.048.4665.634.81912.554.326 5.272.20443.509.815
902 2. Efekti promjena u računovodstvenim politikama       
903 3. Efekti ispravki grešaka       
904 4. Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2022. god. (901 ± 902 ± 903) 20.048.4665.634.81912.554.326 5.272.20443.509.815
905 5. Dobit/(gubitak) za godinu     201.133201.133
906 6. Ostali ukupni rezultat za godinu       
907 7. Ukupna dobit/(gubitak) (± 905 ± 906)     201.133201.133
908 8. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala   -1.191.631 1.191.6310
909 9. Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala       
910 10. Objavljene dividende       
911 11. Drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka  8.390  -8.3900
912 12. Ostale promjene  -23.543  23.5430
913 13. Stanje na dan 31.12.2022. god. / 01.01.2023. god. (904 ± 907 ± 908 - 909 - 910 ± 911 ± 912) 20.048.4665.619.66611.362.695 6.680.12143.710.948
914 14. Efekti promjena u računovodstvenim politikama       
915 15. Efekti ispravki grešaka  117.760  -117.7600
916 16. Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2023. godine (913 ± 914 ± 915) 20.048.4665.737.42611.362.695 6.562.36143.710.948
917 17. Dobit/(gubitak) za godinu     212.456212.456
918 18. Ostali ukupni rezultat za godinu       
919 19. Ukupna dobit/(gubitak) (± 917 ± 918)     212.456212.456
920 20. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala   -1.140.078 1.140.0780
921 21. Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala       
922 22. Objavljene dividende       
923 23. Drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka  69.483  -69.4830
924 24. Ostale promjene  24.524   24.524
925 25. Stanje na dan 30.06.2023. godine (916 ± 919 ± 920 - 921 - 922± 923 ± 924) 20.048.4665.831.43310.222.617 7.845.41243.947.928